maandag, 11. mei 2009 - 12:35

MKB-Nederland start pilot thuiswerken voor midden- en kleinbedrijf

Amsterdam

In juni start MKB-Nederland samen met de Taskforce Mobiliteitsmanagement en adviesbureau Boer & Croon een project in de regio Amsterdam voor kleinere ondernemers om thuiswerken mogelijk te maken.

Gedurende enkele maanden kunnen ondernemers kosteloos gebruik maken van oplossingen en krijgen ondersteuning bij implementatie en gebruik. Het project start met een onderzoek. Deelnemers aan dit onderzoek kunnen zich direct aanmelden voor de pilot in oktober.

Voor veel grote én kleine ondernemers in de regio Amsterdam zijn files een ergernis en een kostenpost. Thuiswerken of werken onderweg biedt voor sommige ondernemers een oplossing.

Grote (internationale) ondernemingen doen dat al jaren. Voor kleinere ondernemers zijn oplossingen vaak kostbaar en lastig te realiseren. Recente ontwikkelingen maken de benodigde techniek echter ook toegankelijk voor kleinschaligere bedrijven.

Onder thuiswerken verstaan we in de praktijk een aantal toepassingen. Door thuis of onderweg toegang te hebben tot e-mail, agenda en documenten kunnen veel werkzaamheden ook ergens anders worden gedaan dan op kantoor.

Ook persoonlijk klantcontact kan deels worden vervangen door bijvoorbeeld videoconferencing of chatconversaties. Dit zijn toepassingen die veel (internationale) bedrijven al jaren gebruiken vanwege het gemak en de enorme kostenbesparing.

Faciliteiten om plaats- en tijdonafhankelijk te werken zijn voor veel kleine ondernemers relatief kostbaar door investeringen in benodigde hardware en software. De laatste jaren is er echter veel ontwikkeling gaande op het gebied van ‘software as a service’.

Dat wil zeggen dat toepassingen via het internet beschikbaar zijn. Voor het gebruik van deze oplossingen zijn alleen een internetverbinding en een internetbrowser nodig. Voor deze oplossingen wordt per gebruiker betaald.

De pilot in de regio Amsterdam start in juni met een online onderzoek naar specifieke wensen onder ondernemers en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het is van belang dat de in de pilot aangeboden oplossingen ook goed aansluiten bij de praktijk van de (kleine) ondernemer.

In oktober start vervolgens de uitgebreide pilot waarbij ondernemers gedurende een proefperiode van ongeveer drie maanden kosteloos gebruik kunnen maken van thuiswerkoplossingen en daarbij technische en organisatorische ondersteuning krijgen.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De overheid heeft van het oplossen van het mobiliteitsprobleem een prioriteit gemaakt.

Niet alleen door meer te investeren in de aanleg en verbreding van bestaande wegen, maar ook door alternatieven te realiseren voor verkeer over de weg. Een goede manier om verkeer in de spits te verminderen is mensen te laten thuiswerken.

Meer informatie over de pilot en het onderzoek is te vinden op www.digitalemobiliteit.nl.
Hier kunnen ondernemers zich inschrijven voor deelname aan het onderzoek en de pilot.

Over MKB- Nederland
Met ruim 186.000 bedrijven en instellingen uit 150 brancheorganisaties en 600 regionale en lokale ondernemersverenigingen is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland dé centrale werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Wij bundelen de belangen van ondernemers en ondernemersorganisaties in het mkb en (publieke) instellingen die zich met ondernemerschap identificeren met als doel het ondernemerschap in al zijn facetten te versterken.

Over de Taskforce Mobiliteitsmanagement
De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) is ingesteld door het kabinet om het aantal filekilometers in de spits terug te dringen. De Taskforce wordt voorgezeten door Lodewijk de Waal en bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners en de rijksoverheid.

Over Boer & Croon
Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy, corporate finance en management. Boer & Croon werkt voor AEX fondsen, het midden- en grootbedrijf en de grotere non-profit organisaties in de gezondheidszorg en bij de overheid. In alle gevallen gaat het om vraagstukken die er werkelijk toe doen, vaak met een internationale dimensie.
Provincie:
Tag(s):