maandag, 23. maart 2009 - 15:54

Muzikale hallucinatie op Radio Kootwijk

Radio Kootwijk

Begin april is het tweede baanbrekende muzikale project van Cooperating Creative Musicians op Radio Kootwijk. Ook dit keer bereiden jonge topmusici zich voor op een optreden en maken tegelijkertijd een creatief proces om tot een nieuwe podiumpresentatie te komen.Dit doen zij samen met andere kunstenaars en leeftijdsgenoten.

Het doel: grensverleggend musiceren, traditie doorbreken en een jonger publiek bereiken. Dit keer doorbreken muzikale hallucinaties de stilte op Radio Kootwijk.

Begin april staat Marijn Korff de Gidts centraal. Hij behaalde zijn Masters diploma klassiek slagwerk aan het conservatorium van Amsterdam en studeerde daarnaast in New York, West Afrika en India. Hij is actief op het gebied van klassieke muziek, hedendaags gecomponeerde muziek, lichte muziek, wereldmuziek, geïmproviseerde muziek en elektronische muziek. Zijn programma start maandag 6 april en loopt tot en met woensdag 8 april 2009. Ook dit keer zijn verschillende groepen actief betrokken bij het creatieve proces. De uitkomst is te zien en te beluisteren op dinsdag 7 april van 21.00 tot 23.00 uur en op woensdag 8 april van 15.00 tot 17.00 uur.

Verschillende gasten zijn aanwezig tijdens de creatieve zoektocht van Marijn Korff de Gidts. Zo zijn maandag 6 april jongeren van het Stedelijk Gymnasium Apeldoorn te gast. Dinsdag en woensdag werkt de prijswinnende Amerikaanse choreograaf Dylan Newcomb mee aan het project. Hij past een "full mind-body" benadering op het gebied van dans en choreografie toe. Newcomb heeft acht jaar voor het Nederlands Dans Theater gedanst en ontwikkelt nu zijn eigen choreografieën. De laatste jaren zoekt hij naar manieren om de verschillende theorieën, zoals Yin-Yang en MBTI Typologie, in nieuwe conceptuele modellen te gieten voor zowel persoonlijke als artistieke vorming en ontwikkeling.

Dinsdag belooft een bijzondere dag te worden. Naast choreograaf Newcomb schuift ’s middags ook de school voor Imaginatie aan. Jan Taal heeft in de jaren ’80 deze school opgericht om scholing te bieden in het vakkundig en respectvol gebruiken van het innerlijke beeld. In de visie van Jan Taal is het innerlijke beeld een bepalende, leidende factor in het menselijke handelen. Het vakkundig en doelgericht hanteren van innerlijke beelden (imaginatie) maakt menselijke handelen effectief. ‘s Avonds is er van 21.00u tot 23.00 een ‘nachtpresentatie’, speciaal voor bezoekers tot 35 jaar. Door gebruik te maken van het donker komt het mystieke en de kracht van het Zendgebouw nog beter tot zijn recht.

Het handelsmerk wordt de grensverleggende en verhalende manier van musiceren, waarbij de kwaliteit van de muziek en musici het uitgangspunt blijft. Het Walter Maas Huis, dat in nauwe samenwerking met de musici het programma maakt, heeft bewust gekozen voor de unieke sfeer en ambiance van het voormalig Zendgebouw Radio Kootwijk. Het zal de musici te prikkelen en inspireren. De architectuur van het gebouw, de grote zaal met de bijzondere mozaïekvloer, nodigen uit tot open denken met een vrije geest. De natuur geeft rust en inspireert. Donker is hier nog echt donker. Het helpt de musici om te focussen op hun persoonlijke groei, op het werkelijk aangaan van verbindingen met anderen.

De gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland willen muzikaal toptalent de mogelijkheid bieden om nieuwe concepten te onderzoeken, nieuwe presentatievormen verder te ontwikkelen en persoonlijke groei door te maken. Dit project onderscheidt zich van andere projecten omdat het een nadrukkelijke combinatie legt tussen de voorbereiding en het creatieve proces. De drie dagen zijn intensief en verbindt jonge toptalenten uit een zelfde generatie met elkaar. Dit project is een van de bouwstenen van ACE, Apeldoorn Centre of Excellence. Om die reden zijn ook raadsleden, provinciale staten en ambtenaren enkele keren uitgenodigd om dit proces van dicht bij mee te maken.

Wilt u de uitzending bijwonen, dat kan op dinsdag 7 april van 21.00 tot 23.00 uur en op woensdag 8 april 2009 van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Zendgebouw op Radio Kootwijk. Toegang is gratis!

Parkeren kan door vlak voor het hoofdgebouw linksaf te slaan en op de parkeerplaats te parkeren (dus niet langs de openbare weg of op de binnenplaats van Radio Kootwijk).
Provincie:
Tag(s):