zondag, 1. februari 2009 - 16:35

Nieuwe behandelmethode voor drugverslaafden met hepatitus C

Maastricht

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft samen met Mondriaan verslavingszorg, het AMC in Amsterdam en het Trimbos-instituut een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor drugsgebruikers met hepatitus C. Het Trimbos-instituut presenteerde het Richtsnoer ‘Organisatie rond de behandeling van een chronische hepatitis-C-virusinfectie bij (actieve, injecterende) drugsgebruikers’ tijdens het symposium ‘Hepatitis C-behandeling bij drugsgebruikers’ in Utrecht.

“Het nieuwe richtsnoer wil praktische adviezen geven over de organisatie van de behandeling, de benadering van drugsgebruikers en benodigde samenwerking tussen diverse instanties�, aldus dr. Annelies Verbon, infectiologe van het Maastrichtse ziekenhuis, die spreekt van ‘een unieke samenwerking’ hierin met de Mondriaan verslavingszorg in Heerlen.

De behandeling van drugsverslaafden die het hepatitus C- virus hebben, vindt niet plaats in het ziekenhuis, maar bij de patiënt, de cliënt in het veld. Dat vraagt om een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken hulpverleners. Het richtsnoer is dan ook bedoeld voor maag-, darm en leverartsen, internisten-infectiologen, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten en alle andere hulpverleners die zich bezighouden met de behandeling van een chronische hepatitis-C-virusinfectie (HCV) bij actieve drugsgebruikers.

Trui Schreurs van de Mondriaan verslavingszorg: “Wij willen met dit richtsnoer hulpverleners wijzen op valkuilen die bestaan bij het behandelen van deze patiëntencategorie en op de manier waarop deze zorg zo goed mogelijk kan worden verleend.�

HCV is een via het bloed overdraagbaar virus. Drugsgebruikers lopen een groot risico om met HCV besmet te raken op het moment dat naalden en andere spuitattributen worden gedeeld. Zelfs als mensen in het verleden slechts eenmalig drugs hebben gespoten, hebben zij al een verhoogd risico op besmetting. Bij de meeste mensen geeft een besmetting met HCV weinig tot geen klachten en een recente infectie wordt dan ook zelden opgemerkt. Dit, terwijl bij ongeveer driekwart van de patiënten zich een chronische HCV-infectie ontwikkelt. Hoewel ook in deze gevallen vaak geen sprake is van klachten, kan een chronische HCV-infectie op de lange termijn een leverbeschadiging veroorzaken en leiden tot levercirrose of levercelcarcinoom. Uit onderzoek blijkt dat circa 25% van de chronische HCV-patiënten na ongeveer 20 tot 30 jaar een cirrose van de lever en eventueel een levercelcarcinoom ontwikkelt.
Provincie:
Tag(s):