donderdag, 5. maart 2009 - 21:23

Nieuwe wandel- en vaarroute langs bouwplekken

Coevorden

Gemeente Coevorden ontwikkelt de komende maanden een stadswandeling langs de meest kenmerkende onderdelen uit het Masterplan. Langs de route is op bordjes te lezen wat er precies is veranderd en worden foto’s getoond van de oude situatie. Voor vaarrecreanten verschiijnt een folder die de ontwikkelingen in de stad, gezien vanaf het water, beschrijft. Beide routes zijn bedoeld om inwoners, toeristen en recreanten te laten zien hoe de stadsvernieuwing vordert. Vanaf de zomerperiode zijn beide routes gratis verkrijgbaar in het Informatiecentrum Coevorden Beweegt.

Het informatiecentrum Coevorden Beweegt heeft een centrale rol in de communicatie over de uitvoering van het Masterplan en overige stadsontwikkelingen in Coevorden. De huidige tentoonstelling over de gevonden voorwerpen en archeologisch onderzoek is een succes. Meer dan 650 bezoekers hebben de tentoonstelling in het Kasteel bezocht. Om die reden is de tentoonstelling verlengd tot en met 2 mei 2009. Eerder werden vanwege de grote vraag al extra rondleidingen door het toekomstig Chateauhotel Coevorden ingepland.

Naast de wandel- en vaarroute staat de introductie van het Coevorden Beweegt Journaal via de website www.coevordenbeweegt.nl en/of Youtube op stapel.
Provincie:
Tag(s):