woensdag, 11. maart 2009 - 17:57

Onderzoek aanpassing en uitbreiding Kunstijsbaan af

Breda

De uitkomst van het onderzoek naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden van verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de Hero Kunstijsbaan geeft aan dat de Bredase IJsFederatie (BIJF) ruimtelijk en technisch opzicht haalbaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek en biedt het rapport ter kennisneming aan aan de raadscommissie Mens en Maatschappij.

De uitkomst van het onderzoek toont aan dat de door de BIJF gewenste aanpassing en de eventuele uitbreiding in ruimtelijk en technisch opzicht haalbaar zijn. Daarbij is wel geconcludeerd dat voor een uitbreiding van de ijsbaan een bestemmingsplanprocedure nodig is.

Daarnaast is er een relatie gelegd tussen de effecten van een eventuele uitbreiding van de kunstijsbaan en de exploitatie van de accommodatie.
Provincie:
Tag(s):