maandag, 19. januari 2009 - 11:30

Ondiep slapen vermindert leervermogen

Amsterdam

Ons leervermogen heeft sterk te lijden van een zeer lichte verstoring van de slaap, bijvoorbeeld veroorzaakt door een lawaaiige omgeving. Dit ontdekten onderzoekers van VUmc en het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW).

Dat heeft niets te maken met korter slapen, maar komt doordat de langzame hersengolven – karakteristiek voor de diepe slaap – worden onderdrukt. Een gezonde nachtrust blijkt hiermee essentieel voor het vermogen om nieuwe dingen te leren.

In de studie werd de slaap van proefpersonen ondieper gemaakt door geluid af te spelen op het moment dat de voor diepe slaap karakteristieke ‘langzame hersengolven’ werden gemeten. Deze proefpersonen sliepen niet korter dan andere deelnemers die ongestoord konden slapen; het enige verschil was de onderdrukking van de langzame hersengolven. De volgende dag ondergingen alle deelnemers een test, waarbij ze plaatjes bekeken die ze vervolgens moesten onthouden. De groep die ondiep had geslapen scoorde aanzienlijk slechter op deze test.

MRI-beelden van hersenactiviteit van deelnemers die ondiep hadden geslapen, lieten zien dat zij de hippocampus - een essentieel gebied voor het vastleggen van informatie - minder goed konden activeren. Volgens de onderzoekers vindt er dankzij de langzame hersengolven een tweeledig proces in de hippocampus plaats: belangrijke informatie wordt vastgelegd en minder belangrijke verwijderd, zodat er capaciteit voor nieuwe informatie vrijkomt.

Slaap is dus nodig voor het opnemen van nieuwe informatie, net zoals slaap een rol speelt bij het onthouden van dingen die vóór het slapen zijn geleerd. De langzame hersengolven spelen hierbij een essentiële rol.
Categorie:
Tag(s):