dinsdag, 21. april 2009 - 19:42

Onverwachts geconfronteerd met ramp

Vandaag organiseerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening voor de hulpverleningsdiensten en gemeenten van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
De oefening was een verrassing voor hulpverleners en bestuurders, de exacte datum is tot op het laatste moment geheim gehouden.

Zij wisten alleen dat de test tussen 20 april en 10 mei 2009 zou plaatsvinden. Over de plaats van het gesimuleerde incident was bekend dat het in een van de gemeenten in de veiligheidsregio zou zijn.

Tijdens de oefening werden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Zij moesten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de oefening kwam omstreeks 19.30 in de meldkamer het bericht binnen dat een incident op de rijksweg A7 ter hoogte van Purmerend had plaatsgevonden. Als gevolg van een botsing kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Hierdoor ontstond er gevaar voor de omgeving.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed voorbereid zijn op een eventuele ramp. De Inspectie OOV, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekijkt dan ook of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. In het kader hiervan organiseerde de Inspectie OOV deze oefening.

Na de oefening zijn de gegevens verzameld en deze worden geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht de rapportage over hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van het gesimuleerde incident medio 2009 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):