maandag, 20. april 2009 - 22:12

Opvang jongeren in Apeldoorn

Apeldoorn

In Apeldoorn komen extra plaatsen voor opvang en begeleiding van jongeren. De jongeren die al enige rust en stabiliteit in hun leven hebben, kunnen per 1 september 2009 met extra begeleiding uitstromen naar Zelfstandig Wonen.

Deze voorziening zal worden ondergebracht in Vellertzoom in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. IrisZorg realiseert deze voorziening samen met RIBW Oost-Veluwe. In Vellertzoom bestaat al een Crisisopvang voor jongeren.

De jongeren die dak- en thuisloos zijn, kunnen straks terecht bij de Nachtopvang Parkzicht aan de Rhemenslaan. Het pand verkeert echter in slechte staat en moet flink worden verbouwd. Ook kost de verbouwing meer tijd vanwege het monumentale karakter van het pand. Er zullen echter geen jongeren op straat hoeven te slapen. IrisZorg garandeert onderdak voor jongeren in een van haar voorzieningen of bij een andere zorgaanbieder.

Met de voorzieningen Crisisopvang, Zelfstandig Wonen en Nachtopvang voor jongeren bereiken we de doelstellingen die de gemeente Apeldoorn en Iriszorg hebben gesteld. Meer opvangplekken voor jongeren in Apeldoorn en geen enkele jongere hoeft op straat te slapen.

Als Parkzicht na verbouwing weer geopend wordt, zullen daar 17 plekken (nachtopvang en verblijf) voor jongeren gerealiseerd zijn en zullen jongeren die daarvoor in aanmerkling komen in Vellertzoom een zelfstandige woonplek met begeleiding kunnen krijgen. Vellertzoom heeft 17 plekken voor jongeren en volwassenen.

Door dit pakket aan maatregelen zal de opvang voor dak- en thuisloze jongeren groeien naar een niveau dat toereikend is voor de stad.
Provincie:
Tag(s):