woensdag, 8. april 2009 - 19:37

Plasterk ondersteunt Flevolandse cultuur

Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft vandaag samen met gedeputeerde Harry Dijksma van de provincie Flevoland en wethouder Arno Visser van de gemeente Almere een convenant ondertekend over de rijksbijdrage aan culturele voorzieningen in Flevoland.

Zo zijn er afspraken gemaakt over de rijksfinanciering van 2009 tot en met 2013 van Bonte Hond (363.439 Euro per jaar) en Paviljoens (205.112 Euro per jaar). Verder heeft de minister toegezegd zich te zullen inspannen om het cultureel niveau mee te laten lopen met de groei van Almere.

Het Convenant is onderdeel van de overeenkomst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de regio Midden-Nederland, waartoe ook de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort behoren. In het convenant staan afspraken over wederzijdse informatieverstrekking en de financiering van culturele voorzieningen door rijk, provincie en gemeente.

Naast de subsidieafspraken voor de Almeerse voorzieningen en de Schaalsprong heeft het ministerie steun toegezegd voor de verdere ontwikkeling van de culturele voorzieningen aan de kust van Lelystad (RACM, NLE en Bataviawerf).

De vorm van ondersteuning voor de Lelystadse kust en de Almeerse Schaalsprong moet nader worden uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):