woensdag, 8. april 2009 - 19:53

Provinciale Staten Drenthe onderzoeken verspreiding vertrouwelijk rapport

Assen

Provinciale Staten van Drenthe hebben een commissie ingesteld die moet gaan onderzoeken hoe bij de provincie wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie. Naar aanleiding van de voortijdige verspreiding van een vertrouwelijk rapport gaat deze commissie onderzoeken wie daarvoor verantwoordelijk was en gaat zij ook een rapport uitbrengen met daarin adviezen hoe verspreiding van dergelijke informatie in de toekomst kan worden voorkomen. De commissie onder leiding van Leo Bomhof (VVD) zal medio juni 2009 het eindrapport aan de Staten uitbrengen.

Het onderzoek vindt plaats op basis van artikel 151a tot en met f van de Provinciewet. De onderzoekscommissie doet onderzoek naar de volgende vragen:
- wie is verantwoordelijk voor de voortijdige verspreiding van het rapport van Deloitte inzake Eurochamp en op welke wijze is dat geschied; - waren er bij de provincie Drenthe organisatorische en/of ‘bestuurlijk-culturele’ factoren die de voortijdige verspreiding hebben bevorderd; - in hoeverre moet het gevoerde bestuur worden aangepast om nieuwe situaties van schending van integriteit en van de regels inzake geheimhouding te voorkomen.

De commissie die het onderzoek gaat uitvoeren zal in eerste instantie de onderzoeksopdracht operationaliseren en een plan van aanpak maken. De commissie kan beperkt mensen onder ede verhoren. Alle zes fracties in de Drentse Staten zijn vertegenwoordigd in de onderzoekscommissie.

Na een onderzoek van KPMG in opdracht van gedeputeerde staten naar de gang van zaken rond de voortijdige verspreiding bleven een aantal belangrijke vragen onbeantwoord, concludeerden de Staten op 18 maart.
In november 2008 publiceerde het Dagblad van het Noorden informatie uit een rapport van Deloitte inzake het onderzoek naar de Stichting EuroChamp Foundation (EuroChamp-rapport). Het rapport had een vertrouwelijk karakter. Op 18 maart 2009 namen Provinciale Staten unaniem een motie aan waarin werd besloten tot het instellen van een beperkt onderzoek naar de verspreiding.

De samenstelling van de onderzoekscommissie:
De heer Leo Bomhof (VVD – voorzitter)
De heer Herman Beerda (PvdA)
De heer Sietze de Jong (CDA)
De heer Renee Westerhof (SP)
Mevrouw Margriet Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie)
Provincie:
Tag(s):