woensdag, 1. juli 2009 - 9:49

Provincie steunt bouw siliciumfabriek op Chemelot

Maastricht

De Provincie Limburg heeft de intentie uitgesproken om onder voorwaarden garant te staan voor vijftien miljoen euro bij de bouw van de siliciumfabriek door The Silicon Mine (TSM) op Chemelot in Sittard-Geleen. Deze fabriek gaat de basisgrondstof voor zonnecellen maken. De bouw van de fabriek gaat 437 miljoen kosten. Er komen naar schatting 300 á 400 mensen te werken.

TSM is een initiatief van de ondernemer Gosse Boxhoorn, oud-directeur van Solland Solar. Daarnaast zijn DSM, de Limburgse Industriebank Liof en enkele andere investeerders aandeelhouder in TSM. Het bedrijf wil als eerste een verbeterde techniek toepassen om silicium te maken met een hoge zuiverheidsgraad. Met dit materiaal worden zogeheten wafers gemaakt, ultradunne plaatjes silicium waarvan zonnecellen worden gemaakt.

Limburg juicht de vestiging van de siliciumfabriek op Chemelot toe. Het initiatief past naadloos in de Investeringsagenda van de Provincie. Daarin worden op de Chemelot Campus juist dit soort nieuwe activiteiten gestimuleerd. De Provincie Limburg heeft tot nu toe al 2,5 miljoen euro in de vorm van een lening geïnvesteerd in TSM als een bijdrage in het haalbaarheidsonderzoek.

Daarnaast wordt er veel spin off verwacht door de vestiging van de siliciumfabriek. De verwachting is dat de investeringen in Limburg met betrekking tot de bouw van zonnecellen in totaal een miljard euro bedragen in de komende vijf jaar. Dit resulteert in naar verwachting circa 1500 á 2000 nieuwe banen. Onder meer door de bouw van een zonnecellenfabriek op de Open Campus Avantis in Heerlen.

Behalve aan de Provincie heeft TSM voor tien miljoen euro garantstellingen gevraagd aan gemeenten en voor 50 miljoen aan het Rijk. Hiermee wil TSM banken over de streep trekken ook geld te steken in het project. TSM zegt dat de nieuwe fabriek zonne-energie betaalbaarder maakt omdat de verbeterde techniek leidt tot een lagere kostprijs per zonnecel.
Provincie:
Tag(s):