dinsdag, 28. april 2009 - 18:12

Provincie wil inzicht in reistijden

Maastricht

De Provincie Limburg gaat de reistijden via de belangrijkste regionale en hoofdwegen meten. Hiervoor wordt een aantal automobilisten benaderd en gevraagd aan dit onderzoek mee te doen. De Provincie werkt aan een goede bereikbaarheid van Limburg en wil in dat kader meer inzicht krijgen in de reistijden van deur tot deur. Ook het Rijk wil de ontwikkeling van de reistijden monitoren om het beleid van de Nota Mobiliteit te kunnen evalueren.

Ten behoeve van het onderzoek worden er langs 9 wegvakken in Limburg kentekens geregistreerd. Automobilisten die veelvuldig een bepaald traject rijden, worden vervolgens per brief benaderd en gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. Uit de aanmeldingen vindt een selectie plaats en die groep deelnemers krijgt een smartphone met navigatiesysteem tot hun beschikking. De automobilisten wordt gevraagd om de smartphone mee te nemen tijdens het rijden van het traject. Via het Global Position System (GPS) in het apparaat is het mogelijk de reistijden in kaart te brengen. Het onderzoek wordt in opdracht van Provincie Limburg uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology.

De kentekenregistratie vindt plaats in de periode van 4 mei 2009 tot en met 12 juni 2009 en daarbij worden de kentekens van de passerende personenauto’s opgenomen. Gereden snelheden, het aantal inzittenden en kenmerken van de auto zijn niet van belang en worden niet geregistreerd. Automobilisten die een aantal keren per week in de regio op één of meer van de trajecten rijden, kunnen na de kentekeninventarisatie een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan het onderzoek. Dit onderzoek gebeurt met instemming en medewerking van Rijkswaterstaat Limburg en is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Provincie:
Tag(s):