dinsdag, 26. mei 2009 - 9:15

PvdA wil zwembad open houden

Burgum

De PvdA fractie van de gemeente Tytsjerksteradiel wil het openluchtzwembad in Gytsjerk open houden. Sluiting is voor de PvdA fractie een onaanvaardbare verschraling van het sport- en ontspanningsaanbod.

Op woensdag 3 juni 2009 bespreekt de raad van Tytsjerksteradiel de Perspectiefnota (PPN) van het college. Vanwege de kredietcrisis is er een beperkt aantal nieuwe voorstellen. Er is naarstig gezocht naar financiële ruimte en één van de opties die het college aangeeft is sluiting van het zwembad in Gytsjerk. Dat scheelt ruim € 200.000 per jaar.

De PvdA fractie is hier faliekant op tegen. Het bad is het enige openlucht zwembad in de gemeente en voorziet in een grote behoefte. Het lijkt helaas wel onvermijdelijk om het zwembadkaartje duurder ter maken. Met een beperkte opknapbeurt kan in het bad, volgens de PvdA fractie, weer vele jaren met plezier worden gezwommen. De PvdA zal er alles aan doen de raad op 3 juni a.s. hiervan te overtuigen.
Provincie:
Tag(s):