dinsdag, 23. juni 2009 - 20:53

PvdD: 'Verburg verzweeg subsidie aanvraag en wil het melkdrinken stimuleren'

Den Haag

De minister van LNV wil met een promotiecampagne de zuivelconsumptie in Nederland stimuleren. Kosten: maar liefst 4 miljoen euro.

Geld dat grotendeels uit Europa moet komen, zo bleek maandag. Verburg diende daarvoor, zonder met de Tweede Kamer te overleggen, een subsidieverzoek in bij de Europese Unie.

Daarmee heeft ze de Kamerleden doelbewust de kans ontnomen hun eigen oordeel te geven over het voorstel. De Partij voor de Dieren is verontwaardigd over deze gang van zaken en eist een brief van de minister waarin zij opheldering geeft.

Op een EU-beraad in Luxemburg afgelopen maandag diende Verburg samen met haar Franse collega een subsidieverzoek in voor een grootschalige promotiecampagne voor melk.

Door de campagne moeten mensen meer melk gaan drinken zodat de prijzen in de zuivelindustrie aantrekken en de melkplas krimpt. De minister hoopt hiermee de melkveehouders die te lijden hebben onder de huidige lage melkprijs een steuntje in de rug te geven.

Maar met het doordrukken van haar plan zat Verburg kennelijk niet te wachten op de mening van de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan elk EU-beraad behoort de minister de Kamer in een overleg voor te lichten over haar bijdrage. Maar Verburg heeft vorige week met geen woord gerept over haar voornemen subsidie aan te vragen voor een zuivelpromotiecampagne. Daarmee heeft zij de Kamerleden willens en wetens de kans ontnomen hun eigen oordeel te geven.

De Partij voor de Dieren wil van de minister weten waarom zij miljoenen euro’s belastinggeld wil uitgeven aan een niet-duurzame en zelfs zeer vervuilende sector. De uitlaatgassen en mest geproduceerd door koeien zorgen voor 30% van de methaanuitstoot wereldwijd.

Daarnaast zijn ook de effecten van melk op de gezondheid de afgelopen jaren ter discussie komen te staan. Marianne Thieme:  ‘Het is ongelooflijk dat de minister van LNV een campagne wil starten waarin beweerd wordt dat ons lijf schreeuwt om zuivel terwijl zelfs de Wereld Gezondheidsorganisatie zegt dat het tegendeel waar is’

Zuivel scoort hoog als negatieve bijdrage aan de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis en de fosfaatcrisis en ook op het gebied van dierenwelzijn zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij de zuivelsector.

Daarnaast ligt het niet voor de hand om in tijden van een kredietcrisis miljoenen euro’s publiek geld te verspillen aan de promotie van onduurzame producten die ook nog negatieve gezondheidseffecten veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):