zondag, 15. maart 2009 - 10:01

Regiocongres D66 stemt in met verkoop Nuon

Arnhem

De leden van D66 Gelderland hebben zaterdag met een kleine meerderheid hun fiat gegeven aan de voorgenomen verkoop van Nuon.Algemeen waren er grote zorgen over het gebrek aan verduurzaming van de energievoorziening.

Jan Terlouw, als Gelders D66-lid ook onder de aanwezigen, sprak van een doorgeschoten marktdenken, omdat duurzaamheid nooit door de markt gerealiseerd zal worden. Daarom behoort een sterke overheid de langetermijnbelangen van het milieu te behartigen. De vergadering miste
de daadkracht bij de regering om dat met wetgeving af te dwingen.

De discussie richtte zich op de vraag welke provinciale rol de duurzaamheid uiteindelijk het best zou dienen. Een deel van de vergadering wilde het aandeelhouderschap continueren om daarmee de
publieke belangen van het milieu ook in de toekomst te behartigen.

Een kleine meerderheid wilde, geconfronteerd met de onomkeerbare
liberalisering van de energiemarkt, Nuon juist verkopen om met de opbrengst verschillende duurzaamheiddoelstellingen te kunnen realiseren.
Het isoleren van woningen werd uitdrukkelijk genoemd, evenals een flinke
investering in de energienetten (die immers in overheidshanden blijven).

Vrijwel iedereen was van mening dat de provincie weer honderd procent
eigenaar zou moeten worden van haar eigen netwerk. Daarmee wil D66
Gelderland zich losmaken van netwerkdelen die in andere provincies liggen.

Voor het distributiebedrijf was schaalgrootte een noodzaak, nu is een onsamenhangend netwerk alleen tot last.

Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 Gelderland, is tevreden over de uitkomst van het debat: "Onze gemeenschappelijke zorg is het gebrek aan verduurzaming. Juist nu de productie in concurrentie komt, moet de overheid met scherpe wetgeving de hele markt dwingen tot duurzaam
produceren."
Provincie:
Tag(s):