maandag, 12. oktober 2009 - 8:14

Rekeningen spaarders DSB geblokkeerd

Amsterdam

Afgelopen week is een poging om de in opspraak geraakte DSB bank bij een andere banken onder te brengen mislukt.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft de noodregeling aangevraagd vanwege een grote uitstroom van liquiditeiten die het voortbestaan van DSB op korte termijn in gevaar bracht. Daarnaast staat ook de solvabiliteit bij DSB onder grote druk.

DNB en het Ministerie van Financiën hebben in nauwe samenwerking getracht DSB een doorstart te laten maken onder de hoede van een consortium van vijf banken: Rabo, ABN Amro, ING, Fortis en SNS. Dit is niet gelukt, ondanks het constructieve overleg dat door de partijen is gevoerd. Oorzaken hiervan zijn grote onzekerheid rond mogelijke claims op DSB vanwege overkreditering en gebrekkige zorgplicht, alsmede mogelijke verliezen op verstrekte kredieten. Daardoor waren de risico’s te groot en bleek het aanvragen van de noodregeling onvermijdelijk.


Rekeningen spaarders geblokkeerd

De noodregeling brengt mee dat rekeninghouders bij DSB voorlopig niet bij hun geld kunnen komen. In samenspraak met de banken zullen DSB-klanten die geen betaalrekening bij een andere bank hebben in versneld tempo een rekening bij een andere bank kunnen openen. Tot woensdag a.s. 24:00 uur blijft het mogelijk om met een DSB-betaalpas geld op te nemen bij geldautomaten van andere banken, volgens het normale gastgebruik van banken.

De activering van het Depositogarantiestelsel zal naar verwachting van DNB op korte termijn kunnen plaatsvinden. Onder dit stelsel, dat zal worden uitgevoerd door DNB, zijn tegoeden tot EUR 100.000 (niet zijnde achtergestelde deposito’s) per rekeninghouder bij DSB gegarandeerd. DNB zal zo snel mogelijk aangeven op welke manier rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen.
Categorie:
Tag(s):