vrijdag, 3. juli 2009 - 19:54

Scholen krijgen grote opknapbeurt

Den Haag

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs kunnen vanaf vrijdag 3 juli aanspraak maken op extra financiële ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk en de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt ingestemd met de nadere invulling van deze maatregelen in het kader van de crisisbestrijding.

In totaal gaat het om een bedrag van 165 miljoen euro. Dit geld kan worden gebruikt voor het verbeteren van de ventilatie en energiebesparende aanpassingen aan schoolgebouwen.

Op die manier krijgen leerlingen en docenten een betere leer- en werkomgeving. Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van leerlingen in goed geventileerde lokalen aantoonbaar beter zijn dan in een gemiddeld lokaal.

Tevens ondersteuning bouwsector
Ook wordt de bouwsector hiermee extra ondersteund; de verwachting is dat juist deze sector door de crisis extra hard zal worden getroffen. De investeringen in schoolgebouwen geven zo ook de economie een extra impuls.

Van de 165 miljoen euro is 100 miljoen euro bestemd voor het basis- en speciaal onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is 50 miljoen euro vrijgemaakt. Voor scholen in het middelbaar onderwijs wordt een subsidieregeling opgesteld.

De scholen moeten aantonen welke energiebesparing c.q. welk effect op het binnenmilieu beoogd wordt. Scholen in het basisonderwijs kunnen via de gemeente een aanvraag doen. De gemeente zal dan in overleg met de scholen een subsidie aanvragen.

Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bijdraagt aan de kosten (cofinanciering). De bedoeling is dat het geld terecht komt bij de scholen die het het hardst nodig hebben.
Provincie:
Tag(s):