woensdag, 7. oktober 2009 - 16:50

Schoonmaken grondwater levert duurzame energie op voor woningen

Apeldoorn

De bewoners van de Parelhoender in Apeldoorn-Zuid krijgen voor de verwarming en koeling van hun huis en het gebruik van warm tapwater energie geleverd uit het grondwater onder hun huis. Het grondwater is afkomstig van een bodemsaneringsysteem dat het verontreinigde grondwater schoonmaakt.

Voor de sanering van het grondwater wordt een constante stroom koud grondwater opgepompt. Een warmtewisselaar en een distributienet leveren het koude water bij de huizen. In de woning wordt het koude water door de warmtepomp gebruikt om koude of warmte te maken, naar gelang de behoefte van de bewoner. De warmtepomp voorziet ook in warm tapwater.

Het grondwater wordt na de uitwisseling van temperatuur in een waterzuiveringssysteem (energie)gezuiverd van opgeloste verontreinigende stoffen. Dit water komt terecht in de beek De Winkewijert, waar het weer een andere functie heeft: de ontwikkeling van de natuur en een aantrekkelijk groen recreatiegebied voor de stad.

De technieken afzonderlijk, voor het halen van energie uit de bodem en het schoonmaken van het grondwater in de bodem, zijn vaker gebruikt. Juist de eenvoudige combinatie van beide technieken is uniek. Wat het project voorts speciaal maakt is dat het is gerealiseerd in combinatie met 36 betaalbare starterswoningen. Dit toont aan dat deze techniek niet alleen financieel haalbaar is bij duurdere of omvangrijkere woningbouwprojecten.

Apeldoorn streeft naar een energieneutrale stad in 2020. Om deze ambitie waar te maken, is het opwekken van energie binnen de eigen gemeentegrenzen nodig. De realisatie van het energie/bodemproject aan de Parelhoender is een prelude voor een lokaal duurzaam energiebedrijf. Met dat bedrijf wil de gemeente Apeldoorn in samenwerking met lokale partijen en inwoners zorgen voor duurzame energie voor de hele stad. Duurzame energie wordt dan opgewekt door onder meer warmte/koudeopslag, windturbines, zonne-energie en biogas uit de rioolwaterzuivering.
Categorie:
Tag(s):