maandag, 23. maart 2009 - 15:13

Sneek deelnemer in versnellingsprojecten “Meer met Friese Meren�

Op donderdag 19 maart heeft Gedeputeerde J.A. de Vries tijdens de Expert Meeting “Fryslân, toeristisch naar de top� het versnellingsproject “Meer met Friese Meren� nader toegelicht. De provincie is bezig met een versnellingsagenda om in te kunnen spelen op de huidige economische ontwikkelingen. Het Friese Merenproject “Meer met Friese Meren� is één van de dertien projecten om de economie van Fryslân een stimulans te geven. Binnen het project “Meer met Friese Meren� heeft de provincie vijf deelprojecten benoemd waarvoor versneld financiering gezocht zal worden. Voor Sneek zijn dit Waterstad en een bevaarbare Elfstedenroute aan de noordzijde.

De projecten Waterstad en bevaarbaar maken 11-stedenroute passen goed binnen de doelstellingen van de 2e Fase FMP en sluiten aan bij het nota Toerisme “Sneek heeft Meer�. Al deze ingrepen zorgen voor uitbreiding van het vaarwegennetwerk in en rond Sneek, met als gevolg dat de waterrecreant meer variatie wordt geboden. Met bovenstaande projecten investeert Sneek in de kwaliteit van het watersportproduct Sneek. Economische effecten zijn groot, directe (uitvoering) werkgelegenheid en toename van het aantal watersporters en stimulans voor het verblijfstoerisme
Provincie:
Tag(s):