donderdag, 26. maart 2009 - 9:31

Steun voor omschakeling suikersector

Den Haag

De Europese Unie heeft ruim 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de suikersector. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met deze zogenaamde diversificatiesteun bietentelers en suikerindustrie helpen aan nieuwe bronnen van inkomsten omdat zij suikerquotum hebben ingeleverd. Het plan is aangeboden aan de Europese Commissie.

Het Europees landbouwbeleid verandert. Er werd in Europa teveel suiker geproduceerd. In 2006 heeft de Europese Unie maatregelen afgekondigd om tot 2015 steeds minder steun te geven aan de suikersector en meer marktwerking in te voeren.

Vorig jaar heeft Suikerunie besloten deel te nemen aan de herstructureringsregeling van de EU. Daarom hebben vele bietentelers ‘suikerquotum’ ingeleverd: dat betekent dat de bietentelers geen of minder suikerbieten telen en verkopen aan de suikerfabriek.

De omschakeling naar andere producten of de verbetering van de resterende bietenteelt vraagt investeringen die nu ondersteund kunnen worden door de Europese Unie.

Er kunnen verschillende projecten in aanmerking komen voor subsidie. Het kan gaan om telers die suikerbieten willen blijven verbouwen maar investeringen willen doen voor de verbetering van de bedrijfsvoering of nieuwe vormen van verwerking en afzet voor suikerbieten.

Voormalige suikerbietentelers kunnen steun krijgen voor de omschakeling naar andere producten. Ook staan in het plan maatregelen die het vakmanschap en het management van de akkerbouwer kunnen verbeteren. De maatregelen dragen bij aan een sector die de internationale concurrentie goed aankan.
Provincie:
Tag(s):