dinsdag, 28. juli 2009 - 13:59

Subsidie voor Broederschool en Broederhuis

Maastricht

Gedeputeerde Staten geven een subsidie van € 100.000,- voor de renovatie en verbouwing van het Broederhuis en de Broederschool in de Heerlense wijk Molenberg. Deze twee historische en beeldbepalende bouwwerken zullen gaan functioneren als multifunctionele wijkaccommodatie voor Molenberg.

In deze brede maatschappelijke voorziening komt een brede school met de functies basisonderwijs (regulier en Vrijeschoolonderwijs), peuterspeelzaal en kinderopvang. Daarnaast wordt het complex een sociale ontmoetingsplek voor de buurt, is er ruimte voor repetities en concerten van muziekverenigingen, is er atelierruimte voor kunstenaars en kantoorruimte voor diverse wijkgerichte zaken zoals buurtvergaderingen en ledenvergaderingen van verenigingen.

Het project levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van de Heerlense wijk Molenberg en sluit goed aan op de doelstellingen van het provinciale Programma ‘Investeren in steden en dorpen’.

Het Broederhuis en de Broederschool zijn twee historische bouwwerken. Beide zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd naar het ontwerp van architect F. Peutz en dienden als klooster en lagere school. Het voormalig kloostergebouw is een rijksmonument en de school is een gemeentelijk monument.
Provincie:
Tag(s):