zondag, 12. juli 2009 - 11:18

Veel kritiek op nieuwe computersysteem politie

Groningen

Negentig procent van de politieagenten zegt dat het computersysteem waarmee zij moeten werken niet gebruiksvriendelijk is en niet goed werkt. Slechts 6 procent van de agenten is tevreden over het systeem. Dat blijkt uit een eerste tussenstand van het politieonderzoek dat de SP onder agenten uitvoert en waaraan tot nu toe 8.000 agenten hebben deelgenomen.

Het bewuste systeem, de Basisvoorziening Handhaving (BVH), wordt door agenten ook wel 'Bureaucratie voor Handhavers' genoemd. Het systeem leidt tot veel bureaucratie en gegevens raken verloren. Ook twijfelen agenten aan de veiligheid van het systeem.

Binnen de BVH worden bijvoorbeeld meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. Daarnaast werken agenten met een Basisvoorziening Opsporing, ter ondersteuning van de opsporing. Slechts 3 procent van de agenten zegt dat de afstemming tussen deze systemen goed is, 53 procent zegt dat dit nadrukkelijk niet het geval is. Ook op het planningssysteem BVCM is veel kritiek. 14 procent van de agenten is hierover tevreden, 27 procent zegt dat agenten te weinig begeleiding krijgen en 53 noemt dit systeem erg bureaucratisch en arbeidsintensief.

SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'Veel korpsen werken met BVH, maar agenten vinden het computersysteem te bureaucratisch en vertrouwen het systeem niet. BVH is te snel ingevoerd en agenten zijn hier te weinig bij betrokken. Dit jaar moeten alle 25 korpsen verplicht met dit computersysteem gaan werken. Minister Ter Horst moet eerst met agenten en bonden overleggen over de problemen. Nu dit systeem op deze manier doorduwen is vragen om problemen.'
Provincie:
Tag(s):