maandag, 13. juli 2009 - 20:29

Versterking samenwerking politie

Den Haag

De ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben maandag 13 juli, een wetsvoorstel dat de Politiewet 1993 wijzigt, voor advies naar verschillende organisaties gestuurd. Dit heeft het ministerie van Justitie maandag bekendgemaakt.

De regeling beoogt een betere samenwerking tussen de regionale politiekorpsen en een slagvaardiger aansturing van de politie op landelijk niveau om de prestaties verder te verbeteren.

Het regionale bestel blijft behouden. De bewindslieden geven daarmee uitvoering aan het kabinetsstandpunt over de toekomst van het politiebestel dat zij in juni van dit jaar met de Tweede Kamer hebben besproken.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel eind 2009 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Provincie:
Tag(s):