woensdag, 10. juni 2009 - 15:14

Woningbouw IJsbaan Westenholte gaat definitief niet door

Zwolle

De gemeente Zwolle heeft besloten dat de woningbouw op de ijsbaan in Westenholte definitief niet doorgaat. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

In de voorbereidingen bleek dat het project een fors financieel tekort oplevert. Belangrijke oorzaken: de verwervingskosten van wijkcentrum Het Anker en de afdracht die de gemeente zou moeten doen aan de provincie in het kader van het fonds Ruimte voor Ruimte.

Ook de verplaatsing van de ijsbaan en aanleg van een bouwweg dragen bij aan het tekort. De gemeente heeft intussen overlegd met de provincie Overijssel over de genoemde afdracht.

Gebleken is dat het niet bebouwen van de ijsbaan geen invloed heeft op de woningbouw op andere locaties in Westenholte zoals de locatie Stins. Verplaatsing van wijkcentrum Het Anker is in het kader van de bebouwing van de ijsbaan niet meer nodig.

Wel wordt gekeken of er nog andere mogelijkheden zijn om Het Anker naar de Noordschil in Westenholte te verplaatsen.
Provincie:
Tag(s):