woensdag, 24. juni 2009 - 14:34

Zeven miljoen voor stationsomgeving Hengelo

Hengelo

De provincie Overijssel heeft besloten een bedrag van 7 miljoen euro te investeren in de stationsomgeving Hengelo. Op maandag 22 juni 2009 ondertekenden gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Jan Bron hiervoor het convenant Stationsomgeving Hengelo, Centraal Station Twente.

Centraal Station Hengelo
In Hengelo richt de provinciale bijdrage zich op het creëren van faciliteiten voor de verplaatsing van het busstation en de herinrichting van het stationsplein. De aanpak is er vooral op gericht om verdere investeringen van anderen in bereikbaarheid en kantoorlocaties te stimuleren.

Met deze projecten neemt de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en kantooroppervlak van het stationsgebied toe. De uitvoering start in 2010.
Wethouder Jan Bron dankte de provincie voor de bijdrage en Theo Rietkerk voor zijn grote betrokkenheid.

‘De afgelopen jaren hebben we bijzonder veel gepresteerd. Mede dankzij de inzet en bijdrage van de provincie. Samen hebben we ervoor gezorgd dat Hart van Zuid ook landelijk op de kaart staat. Deze bijdrage is een belangrijke impuls voor Hengelo en de regio. Niet alleen op gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, maar ook voor de werkgelegenheid’.

Provinciaal belang
Hoogwaardige stationsomgevingen hebben een grote aantrekkingskracht op bovenregionaal, nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven.
Vanwege deze betekenis wil de provincie op deze locaties een stimulerende rol vervullen.

De 7 miljoen euro voor Hengelo past binnen de sturingsfilosofie en de rolopvatting van de provincie zoals die verwoord zijn in het coalitieakkoord “&Overijssel!� en in de Omgevingsvisie Overijssel.

Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu over het convenant: ‘De ontwikkeling van stationsomgevingen zijn een van de speerpunten van het beleid van de provincie Overijssel. Stationsomgevingen zijn bij uitstek de katalysatoren voor economische ontwikkeling. Daarom hebben we nu een versnelling in de investering gedaan. Hoogwaardige stationsomgevingen hebben een grote aantrekkingskracht op bedrijven, instellingen en trekken daarmee grote bezoekersstromen. En daarom goed voor de economie.’

Naast de bijdrage voor Hengelo investeert de provincie ook in de stationsomgeving Oldenzaal. Hiervoor ondertekent Theo Rietkerk op 23 juni een convenant met de gemeente Oldenzaal.
Provincie:
Tag(s):