dinsdag, 16. juni 2009 - 17:57

Zuidhorn moet broekriem aanhalen

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteerde in de voorjaars¬nota 2009 de kaders voor de begroting 2010. Basis voor deze voorjaarsnota is de Kadernota, die de gemeenteraad in mei heeft besproken.

De gemeente moet in de huidige recessie alle zeilen bijzetten om de nadelige maatschappelijke gevolgen te verzachten. Wil de gemeente de komende jaren blijven investeren in het voorzieningenniveau van de gemeente, dan kan dat alleen maar als er bezuinigen plaatsvinden en er ook een meer dan trendmatige verhoging van de OZB plaatsvindt.

De voorjaarsnota laat de algemene ontwikkelingen zien, die invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. Eén van deze ontwikkelingen is, door de recessie, een lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Voor 2010 € 324.000,--.
Provincie:
Tag(s):