woensdag, 8. december 2010 - 17:46

10 procent minder files op A10 door slimme maatregelen

Amsterdam

De doorstroming van het verkeer op de ring A10 is in de avondspits verbeterd door slimme verkeersmaatregelen op de ringweg en de aansluitende Amsterdamse wegen. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Daarmee is voor de weggebruikers hun reistijd korter geworden. De files zijn met tien procent afgenomen. Dit blijkt uit een recent afgerond onderzoek van Rijkswaterstaat naar de inzet van verkeersmaatregelen langs, op en naar de A10.

Het onderzoek van Rijkswaterstaat is - in samenspraak met - de betrokken partners Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam tot stand gekomen.

Weggebruikers positief
De combinatie van het pakket aan maatregelen dat is genomen, maakt deze aanpak een technisch hoogstandje dat uniek is in Europa. Weggebruikers ervaren zelf ook een betere doorstroming op de A10. Tweederde van hen (63%) meent dat de doseerlichten (de zogenaamde TDI's) op de toeritten naar de A10 daaraan bijdragen.

Deze TDI's zijn gekoppeld aan de Amsterdamse verkeerslichten die het dichtst bij de toerit staan zodat het verkeer richting A10 beter kan worden geregeld. Per saldo is voor de meeste weggebruikers de reistijd korter geworden. Wel ervaart men de doorstroming in de avondspits groter dan in de ochtendspits.

Weggebruikers zeggen ook minder vaak in de file op de A10 te staan. Door de maatregelen is de hinder op het stedelijke wegennet, zoals meer verkeer, sluipverkeer en wachtrijen met blokkades van kruispunten, niet of nauwelijks toegenomen. Aan het onderzoek hebben ongeveer 1000 weggebruikers deelgenomen.

Vervolgonderzoek
In 2011 vindt een tweede onderzoek plaats. Dan worden de verkeerscenario's en de inzet van dynamische route-informatiepanelen in de berm meegenomen plus alle maatregelen die met zogenoemde verkeersregelscenario's zijn ingezet. Naar verwachting zijn deze resultaten in de tweede helft van 2011 bekend.
Provincie:
Tag(s):