dinsdag, 5. oktober 2010 - 17:47

Gemeenteraad Hardenberg bezoekt Centrum voor Jeugd en Gezin

Hardenberg

Op uitnodiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bracht de Hardenbergse gemeenteraad dinsdag een bezoek aan de locatie in Heemse. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Aan het einde van dit jaar ontvangt de gemeenteraad een rapportage van Centrum voor Jeugd en Gezin en vooruitlopend daarop is de gemeenteraad uitgenodigd. Tijdens het bezoek aan het Centrum voor Jeugd en Gezin werden de resultaten en ontwikkelingen besproken.

Vanaf 1 januari 2010 is het CJG geopend en de gemeenteraad van Hardenberg wil graag weten wat het merkbare verschil is tussen 'toen en nu'. Kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg de weg naar CJG gemakkelijk vinden? En is de drempel laag om deze stap ook daadwerkelijk te zetten? Is de betere samenwerking tussen verschillende partijen merkbaar? Wat levert de inzet schoolmaatschappelijk werk op basisscholen en het voortgezet onderwijs op? Kortom: weten de
inwoners de weg naar jeugdhulpverlening makkelijk te vinden en wordt de jeugd binnen de gemeente Hardenberg daar ook beter mee geholpen?

Centrum voor Jeugd en Gezin
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen kinderen, jongeren tot 23 jaar, ouders/verzorgers, toekomstige ouders en mensen die werken met kinderen terecht. Ouders en opvoeders kunnen vragen stellen of advies vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen tijdens de spreekuren die op verschillende momenten worden gehouden.

Daarnaast heeft het CJG heeft korte lijnen met instanties in de hulpverlening. Door die nauwe samenwerking kan het CJG snel doorverwijzen naar de juiste vorm van hulpverlening, als dat nodig is.

Belangrijke partners van het CJG zijn Carinova, de GGD, Bureau Jeugdzorg, peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs. Met deze partners worden sluitende afspraken gemaakt over onder anders het signaleren van problemen.

Preventieve aanpak CJG
Het CJG wil in samenwerking met de gemeente Hardenberg zoveel mogelijk voorkomen dat er problemen ontstaan of verergeren rondom het groeiproces van kinderen. Hierbij staan drie functies centraal: informatie en advies, ondersteuning bij opvoeding en opgroeien en een sluitende aanpak (één plan per gezin).
Provincie:
Tag(s):