donderdag, 16. september 2010 - 20:38

VOOR112

Den Haag

De werkgebieden van de GGD laten samenvallen met de veiligheidsregio's. Zo wil minister Klink (Volksgezondheid) Nederland beter voorbereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. De Kamer heeft daar donderdag mee ingestemd.

Veiligheidsregio's zijn gebieden waarin besturen en diensten samenwerken bij rampen en crisis. Die gebieden gaan samenvallen met de GGD-regio's. "Verstandig", oordeelt Venrooy (VVD). "Bij crises is eenduidigheid van beleid een eerste vereiste", menen Uitslag (CDA) en Arib (PvdA). Ook PVV'er Bontes denkt dat nu grootschalige infectieziektes beter kunnen worden bestreden.

Gemeente

De rol van gemeenten is van cruciaal belang, meent Arib. Klink benadrukt dat gemeenten alleen beredeneerd mogen afwijken van landelijke prioriteiten. Hij hoopt dat gezondheidszorg een integraal onderdeel wordt van gemeentelijk beleid en niet afhankelijk is van een toevallig zittende wethouder. "Vervlechting van doelstellingen is van groot belang", aldus de minister.

Prenatale voorlichting

Als de Kamer het wetsvoorstel aanneemt, krijgen gemeenten een rol bij het geven van prenatale voorlichting. Wie bieden het aan? Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat aanstaande ouders deskundige en eenduidige informatie krijgen? Op deze vragen van Uitslag antwoordt Klink dat gemeenten zelf de doelgroepen bepalen en daarbij de beste voorlichtingsvorm zoeken.
De Kamer stemt op 28 september over het wetsvoorstel en over de motie die bij dit debat is ingediend.
Provincie:
Tag(s):