dinsdag, 26. oktober 2010 - 15:13

VU start juridisch instituut aan Zuidas

Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft een juridisch instituut opgericht: het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Het ZIFO vormt een onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Het instituut wil een platform zijn voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financieel recht en het ondernemingsrecht. De focus ligt daarbij op het bestuderen en becommentariëren van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor banken, verzekeraars, andere financiële instellingen, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en (grotere) ondernemingen. Dit terrein is sterk in beweging; alleen al in de afgelopen week werden weer reguleringsinitiatieven op Europees niveau afgekondigd, zoals regulering van hedgefondsen en de door de Europese Commissie aangekondigde nieuwe regels voor crisisbeheersing bij banken. Het instituut houdt de komende maanden haar eerste bijeenkomsten en faciliteert publicaties over dergelijke onderwerpen.

De VU is gelegen aan de Zuidas in Amsterdam, het gebied dat zich heeft ontwikkeld tot het financiële hart van Nederland. Inmiddels hebben zich meer dan twintig bedrijven, organisaties en kantoren aan het instituut verbonden, waaronder banken en alle grote advocatenkantoren die aan en rond de Zuidas zijn gevestigd. Het ZIFO nodigt hen uit om deel te nemen aan debatten, seminars en congressen. Ook wordt hen gevraagd thema's te signaleren en deel te nemen aan de wetenschappelijke activiteiten van het instituut. ZIFO opereert inhoudelijk onafhankelijk en hanteert uitsluitend wetenschappelijke criteria bij de inhoudelijke gedachtevorming rond de thema's waarop het instituut zich richt.

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de VU, en één van de VU-hoogleraren die het instituut leidt, over het nieuwe instituut: "De VU staat midden in de samenleving en ligt centraal op de Zuidas. Het ZIFO heeft een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema's die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in onze Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. Door onze samenwerking met deze partijen, kan onze wetenschapsbeoefening kruisbestuiving krijgen met de actuele praktijk binnen financiële instellingen en binnen het ondernemingsrecht. Een unieke mogelijkheid, die we met het ZIFO gaan aanpakken."

Het instituut wordt geleid door prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. T.J. van der Ploeg, prof. Mr. G.T.M.J. Raaijmakers, prof. mr. W.J.M. van Veen en Prof. A.F. Verdam.
Categorie:
Tag(s):