donderdag, 17. november 2011 - 11:26

'16.000 extra studentenkamers'

Den Haag

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de kamernood onder studenten te lijf met een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

Een plan dat ondertekend wordt door sociale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het plan zorgt voor verlichting van bouwregels, biedt verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke bouw en brengt betrokken partijen bij elkaar in een landelijk platform studentenhuisvesting. De sociale verhuurders, verenigd in brancheorganisatie Kences, zeggen in het plan toe de komende jaren 16.000 kamers bij te bouwen, een investering van € 1 miljard.

Langere wachttijden door groeiend aantal studenten
De wachttijden voor studentenkamers nemen de laatste jaren toe. Dit leidt tot problemen op de woningmarkt, kan tot minder gewenste studiekeuzes leiden en hindert de kenniseconomie. Het aantal studenten neemt de komende jaren nog flink toe, dit betekent nog meer vraag naar kamers.

Meer kamers door breed draagvlak
Het Actieplan heeft met de steun van VSNU, HBO-raad, Kences, Kennissteden, Vastgoed Belang en de LSVb een breed draagvlak. De ondertekenaars leveren elk een actieve bijdrage zodat er op lokaal niveau daadwerkelijk projecten tot stand komen. Om te zorgen dat de uitvoering van het actieplan goed verloopt, gaat minister Donner jaarlijks in overleg met het op te richten landelijk platform studentenhuisvesting.
Provincie:
Tag(s):