dinsdag, 29. maart 2011 - 11:48

Boetes voor dubbel declareren bloedafname

Den Haag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee huisartsen een boete op van EUR 2.050,- voor het dubbel declareren van bloedafnames.

De huisartsen ontvingen voor deze afnames vergoedingen van het ziekenhuis en declareerden daarnaast een consult tarief. Een derde huisarts heeft geen boete opgelegd gekregen: zijn handelen was niet verwijtbaar omdat hij vanaf het begin actie heeft ondernomen om onrechtmatige betalingen te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):