woensdag, 1. juni 2011 - 9:24

B&W bezorgt over effecten economische crisis op Stad

Groningen

Het Groningse college van B&W maakt zich zorgen over de financiële positie van de stad. De economische crisis laat zich voelen. Vanwege de effecten van de crisis en andere tegenvallers wil het college de financiële reserves aanvullen met circa veertig miljoen euro. Dat schrijft het college in haar Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad.

Zoals uit de Stadsmonitor 2011 en de Enquête Leefbaarheid & Veiligheid 2010 blijkt, gaat het goed met de stad. 'De investeringen hebben vruchten afgeworpen', concludeert het college in de Voorjaarsbrief. Ook het financiële meerjarenbeeld is positiever dan het college voorzag bij het opstellen van de begroting 2011. Zo is er in de periode 2011-2014 een incidenteel voordeel van 61,1 miljoen euro en vanaf 2015 een structurele ruimte van 31 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):