zondag, 17. april 2011 - 20:16 Update: 08-07-2014 0:59

Directeur Van den Boog stapt op bij Ajax

Amsterdam

(Elfvoetbal) Rik van den Boog vertrekt bij Ajax. De positie van de algemeen directeur staat door de machtsstrijd in Amsterdam al weken onder druk en Van den Boog vindt dat hij 'zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren'.

Van den Boog blijft tot 1 juni in dienst bij Ajax en zal de komende weken benutten om lopende zaken af te wikkelen en zijn taken over te dragen. De Raad van Commissarissen heeft Joop Krant en Frank Eijken naar voren geschoven om de directieleden bij te staan in de hoedanigheid van gedelegeerd commissaris.

"Alle ontwikkelingen rondom het rapport van de technische klankbordgroep hebben een enorme impact op onze mensen en de organisatie, maar ook op mij persoonlijk", zegt Van den Boog in een reactie. "Het maakt het voor mij als eindverantwoordelijke onmogelijk om belangrijke beslissingen te nemen die over de komende jaren gaan. Hierdoor kan ik mijn functie niet meer naar behoren uitoefenen."

Voorzitter Uri Coronel vindt het jammer dat Van den Boog vertrekt. "Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het zover is gekomen, maar wij respecteren zijn beslissing. Van den Boog heeft veel goede dingen voor Ajax gedaan en ik vind het pijnlijk te moeten constateren dat de gebeurtenissen zo'n enorme impact hebben, ook op hem persoonlijk. Onder Van den Boog is Ajax een goede weg ingeslagen. We zijn uit de financiële dip gekomen en veel goede veranderingen in de organisatie zijn aan hem toe te schrijven, zoals de duidelijke organisatiestructuur en de ontwikkelingen bij de jeugdopleiding. Hij heeft daarnaast namens Ajax goede resultaten bereikt in onderhandelingen met clubs en spelers."
Categorie:
Tag(s):