donderdag, 27. januari 2011 - 15:53

Eemsmond beschermt cultuurhistorisch erfgoed met nieuw beleid

Eemsmond

De gemeente Eemsmond heeft een beleidsnota Cultuurhistorisch erfgoed opgesteld om monumenten en landschap te beschermen en te benutten voor huidige en toekomstige generaties. Bij de beleidsnota is een Uitvoeringsprogramma 2011 - 2015 ontwikkeld.

ontwikkeld, zodat de gemeente haar cultuurhistorisch erfgoed beter kan bewaren en benutten. De nota ligt vanaf vrijdag 28 januari ter inzage op het gemeentehuis en is vanaf deze datum ook te vinden op www.eemsmond.nl.

Met de nieuwe nota kan de gemeente gebouwen en gebieden als gemeentelijk beschermd monument aanwijzen en de cultuurhistorische gebieden beter in kaart brengen. De gemeente organiseert de komende jaren informatiebijeenkomsten voor eigenaren van (rijks)monumenten.
Provincie:
Tag(s):