woensdag, 4. mei 2011 - 22:22

Groot onderhoud wegen in De Wolden van start

Zuidwolde

Het groot onderhoud aan asfalt- en klinkerwegen in de gemeente De Wolden gaat van start.

De uitvoering van het onderhoud aan klinkerwegen start aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Daarna volgen nog de Julianaweg (de Wijk), Schrapveen (Linde), Vuile Riete (Linde) en de Mr. Harm Smeengestraat (Ruinen). De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het herbestraten van wegen. Langs de Mr. Harm Smeengestraat komt een voetpad, dit in overleg met de bewoners van VISIO die woonachtig zijn aan deze straat. Dankzij dit voetpad kunnen de bewoners met een visuele beperking zelfstandig het dorp in lopen.

Met het asfaltonderhoud start de aannemer op maandag 9 mei aan de Albert van Daatselaarstraat in Kerkenveld. Daarna zijn de Echtensedijk (Ruinen), Ommerweg (Zuidwolde), Zuidwolderweg (Echten), Oshaarseweg (Echten/Koekange), Eggeweg (Koekange), Prinsesseweg (Koekange) en de Ruinerweg (Echten) aan de beurt. Het onderhoud aan de asfaltwegen bestaat hoofdzakelijk uit het aanbrengen van nieuwe laag asfalt. Gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden wordt ook de kruising Ommerweg/Turflaan (Zuidwolde) gereconstrueerd en worden op de Prinsesseweg (Koekange) en de Ruinerweg (Echten) aanpassingen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de wegen tijdelijk af te sluiten voor het verkeer. Voor aanwonenden zijn de wegen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt toegankelijk. Eventueel aanwezige bushaltes worden tijdens de stremming buiten bedrijf gesteld. Wanneer de wegen worden afgesloten voor het verkeer is te lezen op dewolden.nl. Eventuele omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Het tijdelijk afsluiten van wegen vanwege het herstraten en onderhoud aan asfaltwegen stemt de gemeente af met andere activiteiten (o.a. werkzaamheden N48, enz.).

De werkzaamheden zijn naar verwachting voor 1 oktober dit jaar gereed.
Provincie:
Tag(s):