maandag, 17. januari 2011 - 17:43

Nieuwe Vollenhoverbrug markeert grens provincies

Lelystad

Met zijn beeld van een zwemmer bij een startduik markeert de nieuwe Vollenhoverbrug de overgang tussen Flevoland en Overijssel. De brug wordt breder en omvat twee veilig door een open ruimte gescheiden brugdekken voor auto’s of fietsers.

‘In september begint het werk aan een tijdelijke brug, na het vaarseizoen, gevolgd door de vervanging van de bestaande brug over het Vollenhoverkanaal bij Vollenhove ’, meldt de provincie Flevoland. Wat onderhoud en levensduur betreft, voldoet de bestaande ophaalbrug uit 1941 niet meer.

De brug wordt vooral vervangen omdat de capaciteit en veiligheid voor het huidige wegverkeer onvoldoende is en schepen problemen ervaren met de doorstroming. De brug is nu te smal. Vrachtverkeer en fietsers zitten elkaar in de weg, wat nogal eens tot onveilige situaties leidt.

Daarnaast is de doorstroming op het water met name in het geding bij scheepstransporten van en naar de nabijgelegen jachtwerf van Royal Huisman Shipyard. Het is voorgekomen dat de te passeren Vollenhoverbrug voor een sleeptransport niet breed genoeg was en een 500 ton wegende mobiele kraan een deel van de brug moest liften en na de passage weer op zijn plaats zetten.

Royal Huisman betaalt dan ook mee aan de brugvervanging die een bredere doorvaart met zich meebrengt. Het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe brug zijn van de Combinatie Vollenhoverbrug die onlangs de openbare aanbesteding heeft gewonnen. Het samenwerkingsverband bestaat uit aannemer BAM Civiel Noordoost en HSM Steel Structures.

Hun idee is het om de balansmechaniek van de nieuwe brug (een verticale toren en een horizontale priem) te ontwerpen als een zwemmer in de startblokken, symbool voor de sprong van het oude land naar het nieuwe polderlandschap.

Uitvoering
Tijdens de bouw van de nieuwe brug wordt het verkeer via een tijdelijke brug over het water geleid. De start van de uitvoering staat gepland voor het najaar. De oplevering van het gehele werk is gepland voor juli 2012, waarna de brug 15 jaar door de combinatie wordt onderhouden.

Ondertekening
Voor de kosten is een bedrag gereserveerd van 7,5 miljoen euro. De bijdrage is tot stand gekomen door de betrokken provincies, gemeenten Noordoostpolder en Steenwijkerland en Royal Huisman Shipyard. Waarvan maximaal 1 miljoen euro Europese subsidie, de zogenaamde POP-subsidie (Plattelandontwikkelingsporgramma).

Het aanbestedingscontract voor de aanleg van de nieuwe Vollenhoverbrug is donderdag 13 januari ondertekend bij het bedrijf Royal Huisman Shipyard in Vollenhove. Namens de provincie ondertekende gedeputeerde René van Diessen het contract. Hetzelfde contract werd namens BAM Civiel ondertekend door directeur Jan van der Meer en namens HSM door directeur Gijs Kaashoek.
Provincie:
Tag(s):