donderdag, 8. september 2011 - 11:07

Nog weinig Nederlanders bekend met doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen

Den Haag

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Eén op de 3 vrouwen overlijdt hieraan. Dat weet slechts 34% van de Nederlanders (40-75 jaar).

Meer dan de helft noemt kanker (61%) als doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen. Dit blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Hartstichting. Op 12 september start de Hartstichting daarom een speciale vrouwencampagne, waarbij meer aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten en het inzamelen van geld voor onderzoek centraal staan.

59% van de Nederlanders denkt dat hart- en vaatziekten het belangrijkste gezondheidsprobleem bij mannen zijn. In vergelijking tot eenzelfde meting vorig jaar krijgen hart- en vaatziekten bij vrouwen nu wel meer urgentie, met name bij vrouwen zelf: 41% van de vrouwen ziet hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nr. 1. Vorig jaar was dit nog maar 28%.
Provincie:
Tag(s):