dinsdag, 20. september 2011 - 15:58

Ontwerp-concept cultuurnota 2013-2016 gepresenteerd

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft vandaag de ontwerp-concept cultuurnota 2013-2016 vastgesteld. Cultuur is volgens GS van belang voor de economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van de woonomgeving.

Vanwege de bezuinigingen is voor Cultuur echter een lager budget beschikbaar. GS hebben scherpe keuzes moeten maken welke passen bij de provinciale rol en -kaders. De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen op het terrein van cultuur veel bereikt. De komende periode willen GS meer de verbinding leggen met andere beleidsterreinen als economie, toerisme, landschap, ruimtelijke ordening, wonen en leefbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld met het krimpvraagstuk. Zij doen dit door de werkwijze Het Verhaal van Groningen te verbreden en te verdiepen.
Provincie:
Tag(s):