vrijdag, 8. juli 2011 - 14:09

Overlast jongeren in Coevorden aangepakt

Coevorden

Met verscherpt toezicht en gerichte controles pakt de politie in Coevorden opnieuw jongeren aan die in auto’s en op brommers overlast veroorzaken in het centrum van Coevorden.

Begin dit jaar kwamen er bij de politie veel klachten binnen over jongeren die zich in het centrum van Coevorden schuldig maakten aan overlast. Deze klachten gingen over het snel en gevaarlijk rijden, produceren van veel lawaai en het rijden in voetgangersgebieden.

Deze klachten waren voor de politie aanleiding om in kaart te brengen waar de overlast precies uit bestond en waar zich dit afspeelde. De uitkomsten bevestigden het door de klagers geschetste beeld. Vooral op donderdag en vrijdagavond en nacht verzamelden jongeren in auto’s en op bromfietsen zich op het Stationsplein. Knetterende uitlaten, loeiende motoren, muziek en burn-out’s zorgden voor geluidsoverlast en gevaarlijke situaties. Op de route Van Heutszsingel, Dr. Picardlaan, Poppenharelaan en Stationsstraat werd met hoge snelheden gereden. Ook de Markt werd vaak bezocht waarbij her en der werd geparkeerd en in het voetgangersgebied werd gereden. Ook kreeg de politie een redelijk goed beeld van de groep die verantwoordelijk was voor deze overlast. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de informatie en kentekens die omwonenden doorgaven.

Om een eind te maken aan de overlast heeft de politie vervolgens enkele weken achtereen opvallende en onopvallende controles gehouden op de donderdag en de vrijdag. Daarbij zijn meerdere jongeren bekeurd voor o.a. snelheidovertredingen, gevaarlijk weggedrag, rijden zonder helm en gordel, technische gebreken en foutief parkeren. Van twee automobilisten is het rijbewijs ingevorderd. Eén voor een forse snelheidovertreding en de ander voor gevaarlijk rijgedrag (driften op een rotonde).

Deze aanpak had resultaat. De overlast in het centrum nam zienderogen af en het verkeersgedrag in deze omgeving werd een stuk rustiger en veiliger.

De laatste weken komen er echter weer overlastklachten uit het centrum. Reden genoeg voor de politie om weer meer toezicht te houden in en rond het centrum en met gerichte controles en bekeuringen de overlast aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):