zaterdag, 26. maart 2011 - 19:00

Provincie Bundelt krachten tegen kindermishandeling

Gelderland

Elkaar actiever informeren, sneller ingrijpen, meer en betere samenwerking.

Dat zijn de belangrijkste afspraken die Bureau Jeugdzorg, de Gelderse instellingen voor jeugdzorg, de jeugd- en volwassenen GGZ, de verslavingszorg , organisaties voor zorg aan lichtverstandelijk gehandicapten en de Raad voor de Kinderbescherming maken op donderdag 24 maart in het Huis der Provincie.

Zij zetten hun handtekening onder convenanten waarin deze afspraken worden bekrachtigd. Deze ceremonie vormt een onderdeel van de conferentie Samen sterk of ieder voor zich, waar samenwerking in de zorg voor jeugd het centrale thema is, met de nadruk op aanpak van kindermishandeling. De provincie, als regisseur van de jeugdzorg, ondersteunt deze initiatieven en afspraken.
opgroeien

Bestrijding van kindermishandeling is altijd een belangrijk onderdeel geweest van het hele jeugdzorgbeleid in Gelderland: “als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, houden zij daar hun hele leven last van”, aldus gedeputeerde Hans Esmeijer. “Het kan niet zo zijn dat organisatorische problemen een adequate aanpak van kindermishandeling in de weg staan.”

Al eerder zijn er in Gelderland baanbrekende afspraken gemaakt op dit terrein, zoals het beter uitwisselen van informatie tussen de GGZ volwassenenzorg en de jeugdzorg als er de dreiging van kindermishandeling bestaat.

Kindermishandeling staat zelden op zichzelf. Vaak is er sprake van meerdere risicofactoren, zoals verslavingsproblemen, verstandelijke of psychische problemen of structureel geldgebrek. Dat betekent dat er vanuit verschillende soorten instellingen ook diverse soorten van hulp kan komen. Goede afstemming, informatie uitwisseling en regievoering is dan essentieel, maar tot nog toe niet vanzelfsprekend. De aandacht voor het kind kan dan in het gedrang komen. Signalen over mogelijke kindermishandeling moeten daarom voortaan sneller aan elkaar worden doorgegeven. En binnen het gezin de zorg beter worden afgestemd.

In het convenant staan afspraken over het bundelen van kennis en het samenwerken om op één en dezelfde manier een gezin te helpen en begeleiden. Iedere betrokken instelling wijst bovendien iemand aan die speciaal let op kindermishandeling.

Ook zullen de GGZ-organisaties zich aansluiten op de verwijsindex: een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jeugd bij elkaar brengt. Door de match die in het systeem ontstaat, kunnen hulpvereleners de hulp beter afstemmen.
Provincie:
Tag(s):