woensdag, 23. maart 2011 - 22:17

Snelheidscampagne in woonwijken Meppel

Meppel

Wethouder Ton Dohle van de gemeente Meppel en medewerkers van politie Drenthe gaven woensdag een vrolijk en fleurig startsein voor een reeks snelheidscontroles in de wijk Berggierslanden in Meppel.

Weggebruikers op de Valeriaan die zich woensdagochtend netjes aan de snelheid houden, kregen bloembollen cadeau. De snelheidscontroles vonden plaats in het kader van het project Subjectieve verkeersonveiligheid en vallen samen met de landelijke snelheidscampagne die Politie Drenthe en Provincie Drenthe samen houden.

In de snelheidscampagne vragen politie en provincie aandacht voor snelheidovertredingen op 30- en 50 kilometerwegen binnen de bebouwde kom. Zelfs kleine snelheidsovertredingen van bijvoorbeeld 10 kilometer per uur die men vaak onbewust maakt, vormen al grote risico’s voor medeweggebruikers. Reden om rustig aan te doen in een woonwijk als Berggierslanden.

Aanleiding voor de controles op de Valeriaan in Meppel zijn de vele klachten van bewoners over de verkeersonveiligheid op deze verkeersader in de wijk. Uit een onderzoek naar subjectieve verkeersveiligheid dat de gemeente heeft gehouden, bleek dat de Valeriaan vaak werd genoemd als onveilig ervaren locatie. Daarbij werd als gevaarlijk verkeersgedrag meestal overschrijding van de maximum snelheid genoemd. Uit metingen die eind vorig jaar op de doorgaande wegen zijn gehouden, blijkt dat deze klacht ook objectief bevestigd wordt. De rijsnelheden liggen beduidend hoger dan de toegestane maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers komen door het gedrag van automobilisten in het gedrang. Dat blijkt ook uit een enquête die de gemeente samen met het Landelijk Parket Team Verkeer en de politie in de wijk heeft gehouden. “Vaak vergeten mensen – zelfs in hun eigen woonwijk - dat er in de andere straten ook mensen lopen en fietsen en kinderen spelen. Dan gaat hun snelheid omhoog zodra ze hun eigen straat uit zijn”, stelt wethouder Ton Dohle. “Als je elke dag dezelfde route rijdt sta je ook niet zo stil bij het feit dat een auto gevaarlijk kan zijn. Het is goed om te beseffen dat je remweg veel langer wordt bij een hogere snelheid.”

De politie controleert de komende zes weken vrijwel dagelijks in de wijk en bekijkt daarna aan de hand van resultaten en metingen hoe intensief de controles vervolgd moeten worden. Daarbij streven ze ernaar om tijdens de controles zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag.

“De aanpak is een aanvulling op de reguliere controles van ons verkeershandhavingsteam en is mogelijk dankzij het project Subjectieve Verkeersonveiligheid waarin klachten over verkeersveiligheid centraal staan”, licht Jack Douma, teamchef Verkeer van de Politie toe. Met dit project komen de politie en het Landelijk Parket Team Verkeer tegemoet aan de wens van veel partijen om meer aandacht te besteden aan gevoelens van onveiligheid. De verkeersonveiligheid blijkt niet altijd direct uit het aantal verkeersongevallen op een dergelijke locatie.

De politie hanteert een planmatige werkwijze. De klachten zijn vertaald in objectieve criteria, zodat verkeerscontroles op een verantwoorde manier worden ingezet. Op locaties waar gegronde klachten zijn, vinden extra controles plaats. Door middel van tussentijdse evaluaties worden zowel de onveiligheidsgevoelens als het overtredingsgedrag gemeten.

Over hardrijders in woonwijken wordt veel geklaagd. Vaak zijn het de buurtbewoners zelf die de snelheidsovertredingen begaan. Soms ook onbewust. Maar ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Vooral voetgangers en fietsers, speciaal kinderen en ouderen, lopen risico. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgelopen week daarom begonnen met een voorlichtingscampagne om burgers bewust te maken van de gevaren van die kleine overtredingen op 30- en 50-kilometerwegen. Politie Drenthe vraagt samen met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe aandacht voor die gevaren door folders en affiches te verspreiden via basisscholen in de provincie.
Provincie:
Tag(s):