woensdag, 6. juli 2011 - 19:19

Subsidie voor project vervoersmogelijkheden dunbevolkte gebieden

Groningen

De Hanzehogeschool Groningen ontvangt € 600.000, - subsidie van de Europese Unie voor een project om de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

De officiële naam van het project luidt ITRACT: Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies, heeft een looptijd van drie jaar en is afkomstig van The European Regional Development Fund, The Interreg IVB North Sea Region Programme. Het totale budget voor dit project bedraagt 4 miljoen euro, waarvan de helft subsidie is.

In eerste instantie wordt geïnventariseerd wat de vervoerswensen in de verschillende regio’s rondom de Noordzee zijn. Daarna wordt bekeken hoe aan deze wensen voldaan kan worden met gebruikmaking van diverse vervoersmogelijkheden, gebruik van informatie via sensoren, social media en andere geavanceerde ICT-toepassingen. Tijdens de vervolgfase worden de mogelijkheden in de verschillende landen uitgetest.
Provincie:
Tag(s):