donderdag, 12. mei 2011 - 14:11

VRU: Goed voorbereid op grote natuurbranden

Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is goed voorbereid op grote natuurbranden. Afgelopen week kwam de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid met een rapport over natuurbranden. Hieruit bleek dat 8 van de 10 regio's niet goed voorbereid zijn.

Inmiddels heeft de VRU het rapport van IOOV ontvangen en doorgenomen. Opvallend vinden zij dat het een sterk algemeen karakter heeft. Het wordt niet goed duidelijk op basis van welke criteria de conclusie wordt getrokken dat 8 van de 10 veiligheidsregio’s niet goed zouden zijn voorbereid op natuurbranden. Voor wat betreft de voorbereiding van de VRU op grootschalige natuurbrand, is het juist zo dat deze vorm van brandbestrijding al jaren volop onder de aandacht is.

Dat moet ook wel, er is immers veel natuurgebied binnen onze regiogrenzen. In het Regionaal Risicoprofiel wordt grootschalige natuurbrand zelfs als één van de maatgevende scenario’s benoemd. Op basis van dit risicoprofiel wordt de operationele slagkracht bepaald. En die is fors: je hoeft alleen maar de actualiteit van de afgelopen weken in de gaten te hebben gehouden om te zien dat de brandweer continue paraat is om natuurbrand snel te bestrijden.

De brandweer werkt met een droogte-index, zet het verkenningsvliegtuig Charly in. De VRU werkt heel nauw samen met de natuurbeheerders, dat is een belangrijke partner voor hen. Het kaartmateriaal (soms gaat het natuurlijk om afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden) wordt ieder jaar geactualiseerd. Ook wordt er geïnvesteerd in goede bluswatervoorziening, vorig jaar zijn er 45 extra brandputten geslagen in de natuurgebieden. De brandweer leidt de mensen goed op. Natuurbrandbestrijding vraagt om specialistische kennis en iedereen die een operationele rol heeft krijgt jaarlijks terugkerende opleiding, training en oefening.

“ Als de conclusie van het IOOV-rapport al zou zijn dat de VRU één van de regio’s is die haar zaken niet goed op orde is, dan wordt uit bovenstaande wel duidelijk dat dit zeker niet het geval is.” Aldus de woordvoerster van de VRU.
Provincie:
Tag(s):