dinsdag, 4. september 2012 - 16:38

Aanscherping procedure bij onverklaarbare dood jongeren

Den Haag

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met de komst van de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen) wordt vanaf 1 oktober bij onverklaard en onverwacht overlijden door speciaal daarvoor opgeleide artsen een nader onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak. Daardoor kan de doodsoorzaak alsnog achterhaald worden en kunnen toekomstige overlijdensgevallen mogelijk worden voorkomen.

Als er aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden of er wordt getwijfeld aan de natuurlijke aard van het overlijden, stopt de NODO-procedure. In dat geval wordt er contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Dan volgt de standaardprocedure bij niet-natuurlijk overlijden en onderzoekt het OM bijvoorbeeld of er sprake is van een strafbaar feit.

Staatssecretaris Teeven gaat er vanuit dat de NODO-procedure op 1 oktober 2012 in werking treedt. GGD Nederland draagt zorg voor de implementatie van de procedure. De uitvoering van deze procedure zal één jaar lang worden begeleid door een evaluatieonderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek volgt een beslissing over voortzetting van de procedure.
Provincie:
Tag(s):