dinsdag, 27. november 2012 - 9:23

Al ruim helft minder antibiotica gebruikt in veehouderij

Den Haag

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de eerste helft van 2012 met 51% gedaald ten opzichte van 2009. De doelstelling van 50% minder gebruik in 2013 lijkt daarmee in 2012 al te worden gehaald.

'We zijn verheugd over deze veelbelovende resultaten,' schrijven staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken (EZ) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een quickscan uitgevoerd naar het antibioticagebruik bij vleeskalkoenen. Bij dit onderzoek zijn geen wettelijke overtredingen geconstateerd, wel blijkt een aantal zaken voor verbetering vatbaar.

Bijvoorbeeld de invulling van de zorgvuldigheidseisen door dierenartsen. Vanaf 1 januari 2013 geldt daarvoor overigens een aantal verplichtingen zoals bijvoorbeeld het testen of de bacterie gevoelig is voor andere antibiotica vóórdat antibiotica worden toegepast die van groot belang zijn voor de volksgezondheid.
Provincie:
Tag(s):