vrijdag, 24. augustus 2012 - 15:54

Bedreigen koningin via twitter leidt tot voorwaardelijke celstraf

De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft vrijdag een 48-jarige man uit Valkenswaard zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd wegens het bedreigen en beledigen van koningin Beatrix. Dit heeft de rechtbank vrijdag laten weten.

Daarnaast verplicht de rechtbank de man onder meer tot reclasseringstoezicht en behandeling voor zijn stoornis. Ook mag hij tussen 00.00 uur en 08.00 uur geen gebruik maken van internet en sociale media als de reclassering dit noodzakelijk acht.

De man verstuurde op 16 september vorig jaar enkele twitterberichten die volgens de rechtbank kunnen worden gezien als bedreigend en beledigend voor de koningin. Het maakt daarbij volgens de rechtbank niet uit of de koningin zich daadwerkelijk bedreigd voelde. Dat er een redelijke vrees zou kunnen ontstaan is voldoende.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank ondermeer overwogen dat de bedreiging voor de koningin, mede gezien haar kwetsbare publieke positie, beangstigend zal zijn geweest. De verdachte heeft de waardigheid van de koningin aangetast door zijn beledigingen.

De rechtbank rekent het de verdachte ook aan dat hij uitermate grove en – mede daardoor - kwetsende bewoordingen heeft gebruikt. Daarbij heeft de man de bewezen verklaarde feiten tijdens twee proeftijden van eerdere veroordelingen gepleegd.

Stoornis van Asperger
In het voordeel van de verdachte laat de rechtbank meewegen dat de man volgens deskundigen lijdt aan de stoornis van Asperger waardoor de strafbare feiten hem verminderd kunnen worden toegerekend. De rechtbank gaat er –met de deskundigen- vanuit dat het in dit geval om een incident ging, ook al is de man eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld.

Volgens de deskundigen laat de man een positieve ontwikkeling zien en kwam het door omstandigheden tot een terugval. De rechtbank is van oordeel dat de hulpverlening aan en de behandeling van de verdachte, gericht op het terugdringen van het recidiverisico, centraal moeten staan. Een gevangenisstraf zou die hulpverlening en behandeling ernstig doorkruisen. Bovendien zou daardoor de kans op herhaling eerder toenemen.
Provincie:
Tag(s):