maandag, 15. oktober 2012 - 14:44

BobSport zorgt voor minder sporters met slok op achter stuur

Amsterdam

Steeds meer sporters en supporters stappen na een kantinebezoek nuchter achter het stuur.

Dat blijkt maandag uit de evaluatie van de proef BobSport waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden, NOC*NSF en vier grote sportbonden de Bob-campagne hebben ingezet om te voorkomen dat bezoekers van sportkantines met alcohol op gaan autorijden.

In de eerste helft van 2012 is de succesvolle Bob-campagne speciaal ingezet in sportkantines. Naast de landelijke Bob-Wintercampagne zijn in 5 provincies van februari tot en met juni bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs door pilotregio’s, gemeenten en sportclubs aangespoord om alcoholvrij te rijden. Dit gebeurde door Bob-materialen en events gericht op bezoekers en barvrijwilligers en extra alcoholcontroles in de 5 pilotregio’s.

Uit metingen via vrijwillige blaastesten bij sportkantines blijkt dat niet alleen de landelijke, maar vooral regionale inspanningen hun vruchten afwerpen. Landelijk is het aandeel bestuurders dat niets heeft gedronken toegenomen van 74,4% in 2011 naar 80.9% na afloop van de pilot in 2012.

Het aandeel zware drinkers (met een alcoholpromillage van 0,8‰ of meer) halveerde deze periode van 5.3 % naar 2.6%. Bestuurders met passagiers stappen beduidend minder vaak met alcohol op achter het stuur dan alleenrijders.

Ook maken meer mensen de Bob-afspraak in 2012 dan in 2011 (61,8% in 2012, 58,8 % in 2011). Samenrijders met een Bob-afspraak stappen het vaakst nuchter achter het stuur. In 2011 dronk 79,1% van de SportBobs geen alcohol. In 2012 is dit gestegen naar 85,3%.

Terwijl landelijk een gedragsverbetering onder sportkantinebezoekers zichtbaar is, blijken de BobSport-acties in de 5 pilotregio’s nog extra effect te hebben opgeleverd. Het aandeel bestuurders met 0.0‰ steeg in de pilotregio’s met gemiddeld 8,8% (van 72,8% in 2011 naar 81,6% in 2012).

In de rest van Nederland was de toename 5,6% (van 75,0% in 2011 naar 80,6% in 2012). De pilotregio’s zullen zich ook in de komende jaren inzetten om het rijden onder invloed na kantinebezoek in hun gehele provincie terug te dringen. De verwachting is dat meer provincies BobSport zullen adopteren.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Deze bijzondere samenwerking heeft mooie resultaten opgeleverd. Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij 1 op 5 verkeersongevallen is alcohol in het spel."

"Bob is een ijzersterk merk dat ook goed werkt in de sport. Ik ben trots op de sporters en supporters die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en blij dat meer regio’s zich aansluiten bij deze aanpak.”

Andre Bolhuis (NOC*NSF): ''Ik ben heel blij met deze resultaten. Het laat zien dat het werk van alle betrokkenen, waaronder sportbonden en sportverenigingen, tot concrete resultaten heeft geleid. NOC*NSF wil komend jaar dan ook graag door met BOB in de sportkantine''.

Anton Binnenmars (directeur amateurvoetbal KNVB): “De KNVB is blij dat bestuursleden van voetbalverenigingen, de vrijwilligers achter de bar, de voetballers en de supporters de boodschap van BOB goed hebben begrepen. Als je moet rijden, hoort daar geen alcohol bij.“

De pilots zijn gehouden in de provincies Fryslân, Zeeland, Flevoland (gemeenten Almere, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde), Gelderland (stadsregio Arnhem-Nijmegen) en Zuid-Holland (Leidse regio en Duin- en Bollenstreek). Politiekorpsen in de pilotregio’s hebben tijdens de pilot extra alcoholcontroles in de omgeving van sportcomplexen gehouden.
Provincie:
Tag(s):