zaterdag, 16. juni 2012 - 12:53

CDA wil vaderverlof uitbreiden

Het CDA in de Tweede Kamer wil het wettelijk recht op vaderverlof na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen. CDA Kamerlid Eddy van Hijum zal hiertoe bij de parlementaire behandeling van de Verlofwet een amendement indienen, samen met GroenLinks. Dit maakt het CDA zaterdag bekend.

Van Hijum vindt het van belang dat vaders direct vanaf de geboorte betrokken raken bij de zorg voor hun kind. "Nederland is internationaal hekkensluiter met het zeer beperkte recht op vaderverlof", constateert hij. "Bovendien wordt in 14% van de cao's het recht nog verder ingeperkt, soms tot één dag."

Het CDA verwacht van werkgevers en vakbonden dat zij in cao's afspraken maken over de mate van loondoorbetaling gedurende de drie extra verlofdagen. Om afspraken hierover te stimuleren stelt Van Hijum een fiscale tegemoetkoming aan vaders voor, via de ouderschapsverlofkorting. Hierdoor ontvangen zij bij verlofopname via de fiscus in elk geval 50% van het minimumloon. "Het is te makkelijk om de rekening eenzijdig op het bordje van werkgevers te leggen, zeker in deze tijd", vindt hij.
Provincie:
Tag(s):