vrijdag, 6. juli 2012 - 14:40

Drie jaar cel voor aspergeteeltster uit Someren

Een 49-jarige aspergeteeltster uit Someren is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor mensenhandel. ‘Ook moet zij in totaal ruim 9.000 euro aan schadevergoedingen betalen’, meldt het Gerechtshof Den Bosch vrijdag.

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte een aanzienlijk aantal werknemers heeft uitgebuit. De aspergeteeltster heeft hen vrijwel zonder uitzondering zeven dagen per week en tien tot veertien uur per dag laten werken voor een lager salaris dan het minimumloon.

Bovendien heeft zij dit salaris in veel gevallen niet uitbetaald. Daarbij is de vrouw volgens het hof actief en planmatig te werk gegaan. Zij heeft de meeste werknemers zelf geworven en verder voor alle werknemers de huisvesting verzorgd.

Huisvesting
De werknemers verbleven met twee of meer personen op een (zeer) kleine kamer, die in sommige gevallen niet gelucht kon worden. Ook was de huisvesting niet brandveilig en was het sanitair onhygiënisch.

Daar kwam nog bij dat de verdachte uit het oogpunt van kostenbesparing 's avonds de warmwatervoorziening afsloot. Verder beperkte zij de bewegingsvrijheid van haar werknemers, zij mochten hun verblijf na 22.00 uur niet meer verlaten.

Mensenhandel
Het hof vindt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. De werknemers konden zich namelijk niet aan de situatie onttrekken, omdat zij hun loon pas aan het einde van het aspergeseizoen uitbetaald zouden krijgen.

Daarnaast waren zij voor hun huisvesting en inkomen van de verdachte afhankelijk. Zij was zich hiervan bewust en maakte misbruik van haar overwicht op de werknemers en van de kwetsbare positie waarin zij zich bevonden.

Op die manier heeft de aspergeteeltster persoonlijk geldelijk gewin boven het welzijn van haar werknemers gesteld. Het kwalijke van dit handelen heeft zij volgens het hof nog altijd niet ingezien.

Hogere straf
De ernst van wat de teelster heeft gedaan, rechtvaardigt volgens het hof een hogere gevangenisstraf dan die de rechtbank heeft opgelegd. De rechtbank veroordeelde de verdachte op 4 oktober 2011 tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

Het hof ziet echter geen aanleiding voor een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf. Het tuinbouwbedrijf van de verdachte is failliet gegaan en niets wijst erop dat de verdachte zich in de toekomst opnieuw zal gaan bezighouden in de land- of tuinbouw. Alles afwegende, is het hof van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar passend en geboden is.

Schadevergoeding
Het gerechtshof heeft bepaald dat de verdachte aan vier werknemers een schadevergoeding van in totaal 9.141,72 euro moet betalen. Dit bedrag is onder meer gebaseerd op wat deze werknemers - gelet op het destijds geldende wettelijk minimumloon - hadden moeten verdienen.

Achtergrond
Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek naar de aspergeteeltster was de situatie die naar voren kwam tijdens een bestuursrechtelijke handhavingsactie op 15 mei 2009 vanwege de brandveiligheid. Op het terrein van de verdachte werden in totaal 65 Roemeense, Poolse en Portugese werknemers aangetroffen.

De meesten van hen lieten toen weten dat zij onder erbarmelijke omstandigheden leefden en dat zij naar huis wilden. Sommigen gaven echter aan niet terug te willen, omdat zij bang waren niet betaald te krijgen.

Vijf dagen voor de actie waren er namelijk vier Portugezen vertrokken omdat zij zich slecht behandeld voelden, maar zij kregen geen salaris uitbetaald. Ook wilde de verdachte de paspoorten van de Portugezen niet teruggeven, hiervoor moest zelfs de politie worden ingeschakeld.
Provincie:
Tag(s):